Daripada Abu Hurairah r.a bahawasanya Rasulullah s.a.w telah bersabda :